Hướng dẫn update Bios mainboard Colorful

Trước tiên làm USB boot Dos

Download chương trình Rufus để tạo usb boot ngoài dos.

Sử dụng google search để download Rufus về hoặc theo link

https://www.mediafire.com/?krg6i6rt4dfyqt3

Cắm usb vào và chạy file Rufus sẽ hiện lên theo hình dưới. Bấm Start để tạo usb boot dos.

Trước tiên làm USB boot Dos

Download chương trình Rufus để tạo usb boot ngoài dos.

Sử dụng google search để download Rufus về hoặc theo link

https://www.mediafire.com/?krg6i6rt4dfyqt3

Cắm usb vào và chạy file Rufus sẽ hiện lên theo hình dưới. Bấm Start để tạo usb boot dos.

Vào trang: http://www.colorful.vn/ download file BIOS cần update về máy tính.

Giải nén file bios mới download về và copy vào USB.

Cắm USB vào mainboard cần update, và nối jump có chữ ME_PROTECT trên mainboard lại. (có main ghi là JME) xem hình.

Khởi động USB Boot vào Dos hiện ở dấu nhắc C:\>

thì nhấn chữ “F” và enter.

Mainboard đang flash bios

Và khi update BIOS ok sẽ như hình dưới.