• Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
  • Bộ nhớ: 4GB GDDR5 (128-bit)
  • Core Clock: 1290Mhz
  • Kết nối: DVI+HDMI+DP
  • Nguồn phụ: Không